Vuoden lahtelainen 2014: Seppo Toivonen

Vuonna 1911 perustettu Lahden eli Hennalan varuskunta lakkautetaan 31. joulukuuta 2014. Hennalassa toimivat Hämeen rykmentti ja Sotilaslääketieteen Keskus lakkautetaan ja osa toiminnoista siirtyy muualle. Museovirasto on määritellyt Hennalan kasarmit valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja alueelle suunnitellaan uutta käyttöä.

Syntyjään lahtelainen everstiluutnantti evp. Seppo Toivonen on toiminut Hennalassa vuodesta 1974 alkaen. Lähes saman ajan hän on ollut mm Lahden varuskunnan upseerikerho ry:n ja Lahden kadettipiirin hallituksissa eri tehtävissä. Rauhanturvaajatehtävässä hän oli Golanilla 1982-1983. Aktiivisena rauhanturvaajana hänet valittiin yhdistyksensä Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n Vuoden rauhanturvaajaksi 2012.

Seppo Toivonen on opastanut kolmenkymmenen vuoden kokemuksella Hennalan kasarmialueella ja hän on perehtynyt erityisesti vuoden 1918 tapahtumiin. Vuodesta 2011 alkaen hän on toiminut Sotilaslääketieteen museon ja Sotilasmusiikkimuseon museovastaavana. Hän on tilauksesta opastanut museoissa toiveiden mukaan sekä pitänyt museoita kesäisin auki vapaaehtoisten henkilöiden kanssa.

Valmistuttuaan matkailuoppaaksi vuonna 2000 on Seppo Toivonen toiminut Lahden seudun oppaat ry:n hallituksessa sekä puheenjohtajana. Vuonna 1975 perustettu yhdistys kuuluu Suomen Opasliitto ry:een (SOL ry), joka valvoo oppaitten ammattitaitoa järjestämällä oppaitten auktorisoinnit ja yhdistys toimii yhteistyössä matkailujärjestöjen ja matkailuelinkeinon kanssa matkailupalvelun edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Lahden seudun oppaat ovat järjestäneet vuodesta 2003 omia opastettuja kierroksia Lahden seudulla. Seppo Toivonen on ollut yksi toiminnan järjestelijöistä.

Oppailla ja opastyöllä on tärkeä merkitys siinä, miten kaupunkimme tietyt rakenteelliset ja historialliset kiintopisteet välittyvät paikallisille ja Lahdessa kävijöillekin. Tällaisen suullisen kotiseututyön tekeminen on omiaan vahvistamaan kaupungin identiteettiä, niin sen sisä- kuin ulkopuolellakin.

Oppaat ovatkin saaneet runsaasti kiitosta Lahden ja sen lähialueiden osaavista ja huolella valmistelemista opastuksista.

Oppaana Seppo Toivonen vaikutti toriparkin työmaasta johtuvan turistipysäkin siirtämisen väliaikaisesti Rauhankadulle ja että turistipysäkki otettaisiin huomioon myös torin uusissa järjestelyissä.

Seppo Toivosella on ollut useita kirjoituksia Hollolan Lahti-lehdessä. Näkyvän muutoksen katukuvaan hän sai 1996, kun hänen esityksestään silloinen Riihimäentien nimi muutettiin Hennalankaduksi.

Kotiseutukeräilystä sai alkunsa Seppo Toivosen ja Unto Rönkkösen ideoima ja tuottama Lahden Historiallinen kalenteri. Kansioihin kerääntynyttä aineistoa haluttiin kaikkien nähtäväksi ja kun kuvat yhdistettiin liitteen tekstiin, muodostui historiapaketti.
Vuodesta 2008 ilmestynyt historiakalenterilla on vuosittain oma teema. Vaikka kalenteri on sidottu tiettyyn aikajaksoon, historiakalenterin merkitys säilyy paikallishistorian eri vaiheiden esille tuojana ja tallentajana.

Seppo Toivonen on ollut kysytty esitelmöitsijä erityisesti Hennalaan ja vuoden 1918 tapahtumiin liittyen. Hänellä on ollut vuosittain lähes sata aiheisiin liittyvää opastusta ja esitelmää.

Ote myöntämisestä:
Sotavahinkosäätiö myönsi 2013 Kadettikunnan esityksen pohjalta maanpuolustuspalkinnon:
Everstiluutnantti Seppo Toivonen (1949) Lahden Kadettipiiristä, 2 000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen työ koululaisten, nuorison ja kansalaisten parissa Päijät-Hämeen alueella sekä ansiokas toiminta Hennalan kasarmialueen historian tutkimuksessa ja tunnetuksi tekemisessä.

Kunnia- ja ansiomerkit
Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki
Sotilasansiomitali
Kadettikunnan ansiomitali
Sotilaskotiansioristi
Suomen Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali
Maanpuolustusmitali
Suomen Rauhanturvaajaliiton ansioristi
YK operaatioiden muistomitali UNDOF
Nobel risti

Seppo Toivoselle ojennettiin Vuoden lahtelainen -tunnustus Lahti-Seuran vuosijuhlassa Lahden Lyseossa maanantaina 3.11.2014.

Kategoria(t): Tunnustukset, Vuoden lahtelainen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa