Jäsenasiat

Lahti-Seuraan voi liittyä jäseneksi maksamalla 25 euron vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenyyteen kuuluu mm. kotiin postitettu Hollolan Lahti -lehden vuosikerta (3-4 numeroa).

Liittyä voi täyttämällä sähköinen lomake tai lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen lahti.seura[at]gmail.com. Sihteeri toimittaa jäsenmaksutiedot sähköpostitse ellei muuta sovita.

Henkilöjäsenmaksu 25,00 €
Perheenjäseneltä 12,00 € (samassa taloudessa asuva kuin aikuinen henkilöjäsen)
Nuorisojäsenmaksu (alle 25-v.) 12,00 €
Yhteisöjäsenmaksu 100,00 €
Ainaisjäsenmaksu 250,00 €

Yhdistyksen säännöt (pdf)

Jäsenedut vuonna 2023

– Hollolan Lahti -lehden vuosikerta (3-4 numeroa)
– Lahden seutu kartoissa -kirja alennettuun hintaan 40 e (norm. 48 euroa)
– Elokuvateatteri Kino Iiriksen normaalihintaisesta (norm. 12 €) pääsylipusta 2 euroa alennus. Alennusliput kassalta ilmoittamalla jäsennumero. Yksi alennus / näytös
– Mahdollisuutta osallistua seuran tapahtumiin ja retkiin
– Muita vuoden aikana ilmeneviä etuja, mm. kesäteatteriin

Edut jäsenmaksun v. 2023 maksaneille 31.12.2023 asti ellei toisin mainita.  Alennuksia lunastettaessa varaudu kertomaan jäsennumerosi.

Lahti-Seura toivottaa kaikki Lahdesta ja lahtelaisuudesta kiinnostuneet tervetulleeksi seuran toimintaan!

Jäsenrekisteri

Seuran jäsenrekisteriä ylläpitää ja päivittää puheenjohtaja ja sihteeri Yhdistysavain-järjestelmässä. Jäsenrekisteri sisältää kultakin jäseneltä seuraavat tiedot: jäsennumeron, etu- ja sukunimen, katu- ja postiosoitteen, jäsenluokan sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron.
Lehtipainolle toimitetaan ennen jokaista lehteä jäsenten jäsennumero, nimi- ja osoitetiedot lehden postitusta varten.
Jäsenrekisteriseloste (pdf)

Jokaiselle jäsenellä on henkilökohtainen jäsennumero, joka toimii myös pankin viitenumerona jäsenmaksun ym. mahdollisten maksujen yhteydessä. Numero löytyy jäsenmaksutositteesta ja lehdestä jäsenen postiosoitetiedoista (pidäthän numeron tallessa). Jäsennumeroa käytetään tunnistautumiseen seuran tarjoamien jäsenetujen yhteydessä.

Jäsenmaksu toimitetaan kirjepostina jäsenelle hänen ilmoittamaan postiosoitteeseen kalenterivuoden alussa. Jäsenmaksun maksuaika on 14 päivää. Tämän jälkeen lähetetään maksumuistutus niille jäsenille jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua. Jos muistutusmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, jäsen poistetaan jäsenrekisteristä erikseen ilmoittamatta.

Ilmoita osoite- ja jäsenrekisterimuutokset sihteerille tai osoitteeseen lahti.seura[at]gmail.com tai viestillä numeroon 0503085303.

Tiedottaminen

Lahti-Seura tiedottaa toiminnastaan näillä sivuilla, Hollolan Lahti -jäsenlehdessä, vuosittaisella jäsenkirjeellä ja sähköpostitse lähetettävillä jäsentiedotteilla sekä tarvittaessa sanomalehti-ilmoituksilla. Ajankohtaisia uutisia ja linkkejä julkaistaan seuran Facebook– ja Instagram-sivuilla.

Tapahtumakalenterissa mm. seuran järjestämät tapahtumat ja retket sekä Hollolan Lahden ilmestymisaikataulu.

Jäsenmaksu ja -kirje postitetaan (perinteisellä postilla/sähköpostitse) jäsenille vuosittain tammi-helmikuun aikana. Kirjeessä on tietoa tulevasta toiminnasta, tapahtumista yms.

Tiedottamisesta vastaa Sauli Hirvonen: puheenjohtaja[at]lahtiseura.fi

Huom! Jos olet jäsen ja haluat jatkossa sähköpostia ja/tai vuosittaisen jäsenkirjeen ja -maksun sähköpostiisi, lähetä aiheesta viesti osoitteeseen puheenjohtaja[at]lahtiseura.fi.

Kokoukset

Hallitus kokoustaa vuosittain n. 4-8 kertaa. Lisätietoja antaa sihteeri tai puheenjohtaja.

Yleiskokoukset

Yleiskokousten pöytäkirjat 

Kevätkokous eli vuosikokous on pidettävä ennen maaliskuun loppua. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymistä
– Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
– Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää

Syyskokous on pidettävä ennen joulukuun loppua. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
– Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu.
– Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiosta.
– Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
– Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
– Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
– Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
– Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 :n määräämissä rajoissa.
– Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää

Kokouskutsut toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Tarkemmin kokouskäytännöstä seuran säännöissä. (pdf)

 

Vastaa