Sarja kuvia Lahdesta -hanke

Sarja kuvia Lahdesta -sarjakuvalehti julkaistaan syyskuussa. 32-sivuista värikästä lehteä jaetaan ilmaiseksi mm. Kino Iiriksessä.
LATAA LEHTI (pdf) tulossa

Lahti kuvissa & Tulevaisuuden minä -näyttely järjestetään 4.-24.9.2023 elokuvateatteri Kino Iiriksen aulassa.
LATAA NÄYTTELYMATERIAALI (pdf) tulossa

Lehti ja näyttely on toteutetaan yhteistyössä Lahti-Seuran, Lahden Sarjakuvaseura ja Steinerkoulu. Tukijoina on Osuuskauppa Hämeenmaa ja Mestarit & Kisällit.

Lisätietoja hankkeesta sekä näyttelystä ja lehdestä alempana. Yhteystiedot sivun lopussa.Taustaa hankkeesta

Menneiden aikojen Lahti herää mielikuvituksellisesti henkiin Lahti-Seuran ja Sarjakuvaseuran järjestämässä koululaisten työpajassa. Hankkeen tuloksena julkaistaan sarjakuvalehti ja näyttely syksyllä 2023. Hankkeen edistymisestä kerrotaan tällä sivulla.

Sarja kuvia Lahdesta -työpaja (aiemmin nimellä Salaiset valokuvat) järjestettiin keskiviikkona 30.11.2022 Lahden Steinerkoulussa. Pajaan osallistuivat koulun 4. luokkalaiset, vastuuopettajanaan Vilma Tuomaala. Luokalla oli parhaillaan käynnissä Lahden historiaan liittyvä kurssi johon sarjakuvapaja liittyi.

Oppilaita pajaan osallistui 28, joten työpaja oli jaettu kolmeen kahden tunnin osaan. Yksi kaksituntinen sisälsi kolme osiota. Ensimmäinen osa sisälsi oman sarjakuvan piirtämisen, toisessa osassa käytiin läpi Lahti-valokuvia, joiden päälle lapset saivat piirtää ”omanlaisensa Lahtea”. Pohjana toimivat vanhat valokuvat yleisesti tutuista Lahden paikoista. Tarkoitus oli tarinallistaa lasten omia kokemuksia mielikuvituksen omasta lähiympäristöstä. Kolmannessa osassa piirrettiin ”Tulevaisuuden minä”.

Pajasta vastasivat Lahden Sarjakuvaseuran vetäjät Onsku Franck ja Kirsi Karppinen. Ennakkovalmisteluissa on ollut mukana Katja Matilainen. Tilaisuuden valokuvasi Samuli Virtalaakso, ja kuvia tullaan käyttämään lehdessä, sosiaalisessa mediassa ja seuran internet-sivuilla.

Paja sujui erittäin hyvin ja lapset olivat innoissaan, ja jatkoakin jo toivottiin.

Työpajoissa syntyi runsaasti lasten tekemiä piirustustöitä. Aineisto skannattiin  digitaaliseen muotoon ja työt käsitellään painoa varten sekä taitetaan julkaisua varten. Julkaisu on sarjakuvalehti, jossa töiden lisäksi esitellään hanke kokonaisuudessan kuvineen ja yhteistyökumppaneiden esittelyineen.

Lasten tekemästä materiaalista taitetaan sarjakuvalehti sekä järjestetään siihen liittyvä näyttely syksyllä 2023.

Sarja kuvia Lahdesta on osana Suomen Kotiseutuliiton koordinoima Mestarit ja Kisällit -hanketta, joka on ylisukupolvista kulttuuriperintötyötä. Hanketta koordinoi Lahti-Seura ja se toteutetaan yhdessä Lahden Sarjakuvaseura ry:n ja Steinerkoulun 4. luokan kanssa. Hanketta tukee Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit sekä Osuuskauppa Hämeenmaa.

Hankkeesta tiedotetaan tällä sivustolla sekä mediatiedotteilla. Lehdestä ja näyttelystä tiedotetaan kun niiden lopulliset aikataulut tarkentuvat. Seura tiedottaa asiasta omillaan nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa (Instagram, Facebook). Lahdessa hanketta koordinoi Lahti-Seuran Sauli Hirvonen ja Timo Peippo.Työryhmä

Sarjakuvaseura: Onsku Franck, Katja Matilainen ja Kirsi Karppinen
Lahti-Seura: Timo Peippo ja Sauli Hirvonen
Valokuvaaja: Samuli Virtalaakso

Sarjakuvat ja näyttelyn sisältö: Steinerkoulun 4. luokan oppilaat (syksyllä 2023 5. luokka)
Työpajan vetäjät: Kirsi Karppinen ja Onsku Franck
Pajan valokuvat: Samuli Virtalaakso
Lahti-valokuvat: Lahden kaupunkiympäristön arkisto
Lehden taitto & kansi, näyttelyn kokoaminen, kuvien käsittely, ulkoasu/grafiikka ja tekstit: Sauli Hirvonen
Yritysyhteistyö: Timo Peippo
Julkaisija: Lahti-Seura ry
Painopaikka: Markprint Oy (Lahti 2023) ISSN 2343-5348

Yhteystiedot

Lahti-Seura ry
Sauli Hirvonen
Puh. 050 3085303
instagram.com/lahtiseura
facebook.com/lahtiseura

Lahden Sarjakuvaseura
lahdensarjakuvaseura@gmail.com
instagram.com/lasaseura
facebook.com/lasaseura

Mestarit & Kisällit
kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/
instagram.com/mestaritjakisallit
facebook.com/kotiseuturakkaus


Salaiset valokuvat -sarjakuvapajat (nyk. nimi Sarja kuvia Lahdesta) oli alunperin tarkoitus järjestää vuoden 2022 syyskuussa kolmena erillisenä tilaisuutena Liipolassa, Kärpäsessä ja Rakokivessä, mutta näihin pajoihin ei saatu osallistujia. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupunginkirjaston ja harrastelahti.fi:n kanssa.
Sittemmin yhteistyökouluksi saatiin Steinerkoulu.