Lapset ja nuoret

Lahti-Seura on toiminut historiansa aikan lasten ja nuorten parissa monin eri tavoin.
Viime vuosina seura on toteuttanut mm. seuraavat hankkeet:

VUODEN NUORI LAHTELAINEN -tunnustus
Tunnustus jaettiin vuosina 2010-18. Se myönnettiin henkilölle tai ryhmälle, joka tuoreella, ennakkoluulottomalla ja yritteliäällä otteella  on ollut esimerkkinä ja eduksi Lahdelle.

LASTEN LAHTI
Vuosina 2019-20 toteutettu monipuolinen hanke, jossa Myllypohjan ja Möysän alakoulujen luokat tutustuivat lähiympäristöönsä. Tämän tuloksena syntyi valokuvanäyttely ja Lahti-pienoismalli pääkirjastoon, Lasten Lahti -lehti, videoita sekä piirustuksia ja maalauksia.

Parhaillaan työn alla on TARINOITA LAHDESTA -työnimellä kulkeva projekti, joka toteutetaan yhteistyössä Lahden sarjakuvaseura ry:n ja Lahden kaupunginkirjaston kanssa. Suomen Kotiseutuliiton Mestarit & Kisällit tukee hanketta. Lisätietoja myöhemmin.