Lasten Lahti

Hanke on päättynyt, mutta Lahti-Seura jatkaa lasten ja nuorten parissa uusin projektein.


”Mä oon mä ja sä oot sä. Me ollaan Lahesta!”

Lasten Lahti oli Lahti-Seuran vuosina 2019-2020 toteutettu hanke, jolla vietiin kotiseututyötä sananmukaisesti ruohonjuuritasolle lasten arkeen ja kouluihin. Lisätietoja sivun lopussa.

Lasten tuottamasta materiaalista toteutettiin:

Valokuvanäyttely

Lasten tuottama valokuvanäyttely sai jatkoa vuonna 2022. Näyttely järjesttiin Mukkulan Toimarilla 8.10.–30.10. 2022. Näyttely koostuu yli 20 valokuvaprintistä.

Verkkonäyttely

Lahden kaupunginmuseon verkkosivuilla on nähtävillä Kasvun aika – lahtelaista kouluhistoriaa -näyttely.  Näyttelyssä on käytetty Tulevaisuuden Lahti -piirustuksia osana kokonaisuutta. Kasvun aika kuvaa lahtelaista koulupolkua sen alkuvaiheista tähän päivään.
Tulevaisuuden Lahti -piirustusnäyttely Möysän koululaisten toteuttamana. Verkkonäyttely muodostuu 16 värikylläisestä teoksesta.

Valokuva- ja pienoismallinäyttely

Näyttely koostui 30 valokuvaprintistä sekä lasten tekemästä Lahti-pienoismallista. Näyttely oli esillä kaupunginkirjastossa 14.10. alkaen 3.11.2019 asti.

Pienoismalli oli esillä Lahden kaupungin palvelutorilla kauppakeskus Triossa 13.1.2020 alkaen helmikuun loppuun asti.

Vieraita kirjaston näyttelyn avajaisissa.

 Lasten Lahti- lehti, nelivärinen erikoispainos. Se julkaistiin elokuvateatteri Kino Iiriksessä 1.11.2019 klo 10. Tilaisuudessa vieraili myös Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Hän kyseli lapsilta kaupungin hyvistä puolista ja missä olisi kehittämistä.
Lopuksi näytettiin lasten tekemistä lyhyistä videoklipeistä koostettu video.
Päivä on Lahden kaupungin 114-vuotispäivä.
> Lasten Lahti -näköislehti
Lehteä on jaossa Kino Iiriksessä, Museokioskissa ja Lahden kaupungin palvelutorilla (Trio).

Tulevaisuuden Lahti -piirustusnäyttely muodostuu 16 värikylläisestä teoksesta. Näyttely toteutetaan verkkonäyttelynä Lahti-Seuran sivuilla ja se avautui 1.12.2019 klo 10.
> Näyttely

Lasten tekemä Lahti-pienoismalli on esille kirjastossa

Taustaa

Hankkeessa Möysän kolmosluokkien (bc) ja Myllypohjan kakkosluokkien (a ja b) oppilaat esittelevät näkemyksiään omasta kotikaupungistaan Lahdesta sanoin ja kuvin. Ikäryhmässä 8-10-vuotiaat on lasten ympäristöidentiteetti jo muokkautunut ja edelleen muokkautumassa. Projektin tarkoituksena on antaa oppilaille mahdollisuus keskittyä oman ympäristönsä tarkasteluun kuvin ja tarinoin.

Lahti-Seuran projektivastaavat Ulla Koskinen-Laine ja Ulla Lilius pohjustivat ja ohjasivat projektin yhdessä opettajien kanssa. On tärkeää, että tuotoksissa säilyy lapsen ääni.
Valmiin materiaalin projektivastaavat yhdessä Lahti-Seuran puheenjohtaja ja Hollolan Lahti -lehden taittajan Sauli Hirvosen kanssa työstävät sen julkaisukuntoon lehdeksi ja näyttelyksi.

Tarinat läheltä ja vähän kauempaa

Kirjoitukset, tarinat ja videot käsittelevät lahtelaisen lapsen omaa elinpiiriä, kotikaupunkia ja lapselle läheisiä tapahtumia, harrastuksia ja koulua.

Lahti-Seura julkaisee kolme kertaa vuodessa Hollolan Lahti -jäsenlehteään. Lisäksi Lasten Lahti -lehti toimitettiin projektin materiaalista värillisenä painoksena syksyllä 2019. Lehti lähetettiin kouluille ja projektiin osallistuneille oppilaille, opettajille ja muille mukana olleille. Lehti julkaistiin elokuvateatteri Kino Iiriksessä 1.11. eli kaupungin perustamispäivänä. Lehteä on jaossa Kino Iiriksessä, Museokioskissa ja Lahden kaupungin palvelutorilla (Trio).

Lahti kartalla. Valokuvailmaisun opetuksen hedelmiä Möysän koulun 3. luokkalaisilta. Ulla Koskinen-Laineen opetus piti sisällään diasarjan, jonka avulla hän opetti viiden kuvakoon järjestelmän ja kuvakulmat: Sammakko- silmäntaso- ja lintuperspektiivit sekä kuvien rajaamisen etsimessä. Seitsemän nalle-veljestä toimivat oppilaiden harjoitusmalleina.

Lahti kuvina

Lasten Lahti -lehden tarinoiden lisäksi oppilaat kuvasivat arkeaan omilla kännyköillään. Valmiuksia kuvaustehtävää varten vahvistettiin minivalokuvauskurssilla, jonka vetäjänä toimi Ulla Koskinen-Laine. Videokuvauksen virikeoppitunnilla toimittiin Riia Celenin ja Koskinen-Laineen johdolla.

Minivalokuvauskurssi piti sisällään kuvakulmien ja mittakaavan valinnan sekä kuvan rajaamisen. Harjoitustehtävän mallina toimi 7 nalleveljestä, jotka seikkailivat koulun lähipiirissä. Kuvausharjoitus antoi oppilaille uusia valmiuksia projektin kuvalliseen toteutukseen.

Videokuvauksen virikeoppitunnilla tutustuttiin tarinan kerrontaan Velhoritarin opastamana.

Valokuvat ja videot tallennettiin jokaiselle ryhmälle hankittavalle muistitikulle. Videoista otettiin sopivan mittaisia otoksia, joista Päijät-Hämeen elokuvakeskuksen harjoittelija koosti lyhyen esityksen. Valmiit videot esitettiin elokuvateatteri Kino Iiriksessä projektiin osallistuneille oppilaille luvatun palkintoelokuvan alkukuvana.

Valokuvista ja projektiin liittyvistä tuotoksista koottiin näyttely. Kuvamateriaalista valittiin parinkymmenen A3-kokoisen printin kokonaisuus sekä oppilaiden työstämä pienoismalli, jotka ovat esillä Lahden pääkirjastossa lokakuun puolessa välissä. Valokuvat ovat esillä myös elokuvateatteri Kino Iiriksen aulassa puolet pienemmässä koossa.

Tulevaisuuden Lahti -piirustusnäyttely julkaistiin 1.12. Lahti-Seuran verkkosivuilla.

– Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry on hankkeen yhteistyökumppani
– Lahti-Seura sai hankkeelle keväällä 2019 projektiavustusta Lahden kaupungin kulttuuritoimelta