Vuoden lahtelainen 2023: Pär-Gustaf Relander

Lahti-Seuran hallitus on valinnut Polttimo-ryhmän hallituksen puheenjohtajan Pär-Gustaf Relanderin vuoden 2023 Vuoden lahtelaiseksi.

Relander on ollut 10 vuotta hallituksen puheenjohtajana kehittämässä Lahden vanhimman yrityksen toimintaa. Pär-Gustaf on viides sukupolvi yrityksen johdossa. Lahden seudulla perheyritysten osuus kaikista yrityksistä on selvästi maan keskiarvon yläpuolella, noin 80 prosenttia on perheyrityksiä ja noin 70 prosenttia alueen työläisistä työskentelee perheyrityksissä.

Tänä vuonna 140 vuotta täyttävälle Polttimolle valmistui lähes 100 miljoonan €:n uusi tuotantolaitos Pippo-Kujalan alueelle. Lahden ratkaisi uuden tuotantolaitoksen paikaksi logistinen toimivuus ja sekä raaka-aineen että osaavan henkilökunnan saatavuus.

Suomen lisäksi tuotantoa on Ruotsissa, Tanskassa, Liettuassa ja Puolassa. Konsernin liikevaihto on yli 300 miljoonaa € ja henkilöstömäärä yli 300.

Pär-Gustaf Relander on Suomen elintarviketeollisuusliiton ja LAB-ammattikorkeakoulun hallitusten jäsen. Hän on myös Ruotsin kunniakonsuli Lahdessa.

Kuten edeltä on käynyt selville, on Pär-Gustaf Relander jatkanut johdonmukaisesti sukunsa yrityksen lahtelaisuutta. Yritys vie tuotteitaan liki 70 maahan ja on alansa suurin Pohjoismaissa sekä suurimpia niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin.s

Tunnustus jaettiin Lahden kaupungin syntymäpäivätapahtumassa Lahden torilla 1.11.2023

Relanderin haastattelu:
Etelä-Suomen Sanomat 1.11.2023
Talouselämä 1.11.2023 (tilaajille)

Aiheesta enemmän Hollolan Lahti -lehdessä 3/2023

Kategoriat: Tunnustukset, Vuoden lahtelainen | Jätä kommentti

Hollolan Lahti 2/2023


Julkaisu syyskuu 2023, sivumäärä 16.
Kannen kuva: Kuvaaja Teuvo Kanerva 1985-86,
Museovirasto, Historian kuvakokoelma
Takanannen kuvat: Lahden kaupunginteatterin arkisto

Lehden 2/2023 sisältö:
Puheenjohtajan palsta – Sauli Hirvonen
Sarja kuvia Lahdesta -yhteenveto – Sauli Hirvonen
Lahden kauhea ja loistava vuosi 1976 osa 3 – Heikki Luostarinen
Ankkuri auki – Onerva Vartiainen
Lahtea korkealta osa 1 – Sauli Hirvonen

Puheenjohtajan palsta / päätoimittajalta – Sauli Hirvonen
tulossa

Kategoriat: Hollolan Lahti, Julkaisut | Jätä kommentti

Sarja kuvia Lahdesta: Näyttely ja lehti

Sarja kuvia Lahdesta -hankkeen tuloksena julkaistaan syyskuussa sarjakuvalehti sekä järjestetään näyttely elokuvateatteri Kino Iiriksen aulatiloissa.

Hanke on Lahti-Seuran käynnistämä ja Lahden sarjakuvaseuran kanssa toteuttama lasten sarjakuvahanke, johon kuului Steinerkoulussa järjestetty paja syksyllä 2022 4. luokan oppilaille. Pajan ohjaajina toimivat saurakuvaseuran edustajat. Pajan sisältö oli jaettu kolmeen osaan, ja valmista materiaalia syntyikin lasten innokkaissa käsissä runsaasti. Piirustukset skannattiin ja ne työstettiin painokelpoisiksi lehteä ja näyttelyä varten. Pajoista saatiin niin paljon julkaistavaa aineistoa, että se jaettiin kahteen osaan: Lehdessä julkaistaan sarjakuvat ja näyttelyn sisällön muodostavat Lahti-valokuvat ja ”Tulevaisuuden minä”.

Hankkeen taustaa täällä.

Sarja kuvia Lahdesta -hanketta tukee Suomen Kotiseutuliiton Mestarit & Kisällit, joka kartoittaa ylisukupolvista kulttuuriperintötyötä. Tukea antoi myös Osuuskauppa Hämeenmaa.

Näyttely 4.-24.9.2023

Näyttely koostuu seitsemästä julisteesta ja se on jaettu kahteen osaan: Lahti-valokuviin ja ”Tulevaisuuden minään”. Näyttely on nähtävillä elokuvateatteri Kino Iiriksen aulassa syyskuun aikana. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on nähtävillä teatterin aukioloaikoina.

Oppilaat saivat tehtäväkseen kuvittaa uudelleen Lahti-valokuvia, jotka ajoittuvat 1970- ja 80-luvuille; lasten kannalta näkökulmasta kaukaiseen menneisyyteen. Vanhoihin kuviin syntyi hauskoja, jopa hurjiakin tapahtumia. Lahti-Seura oli aikoinaan saanut käyttöönsä Lahden Kaupunkiympäristön valokuvia.

Tulevaisuuden minä -tehtävä oli pajan kolmas tehtävä oli kuvitella ja kuvittaa oma tulevaisuus. Aihe kirvoitti loppujen lopuksi monia ahertamaan ja moni kuvitteli tulevaisuuteensa, joten saa nähdä, kuinka hyvin kunkin arvailut ja ehkä toiveetkin toteutuvat?

Näyttelymateriaali julkaistaan myöhemmin pdf-muodossa.

Sarjakuvalehti

Lasten työpajassa tekemät sarjakuvat koostettiin sarjakuvalehdeksi. Hankkeen nimeä kantaneesta lehdestä muodostui 32-sivuinen värikäs lehti. Lehteä on jaossa mm. Kino Iiriksessä sekä se on myös ladattavissa pdf-muodossa.

Lehti on painettu lahtelaisessa Markprint Oy:ssa, jossa painetaan myös seuran jäsenlehti Hollolan Lahti.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Uutisia & tulevia tapahtumia

(päivitetty 10.11.2023)

Pertti Hammar on saanut kotiseutuneuvoksen arvonimen. Kotiseutuneuvoksen arvonimiä on myönnetty muutamalle lahtelaiselle, joten kyseessä on lahtelaisittainkin harvinainen nimitys. Vuonna 2020 Lahti-Seura valitsi Pertti Hammarin vuoden lahtelaiseksi.
Aiheesta enemmän seuraavassa lehdessä 3/2023.

Vuoden lahtelainen 2023: Pär-Gustaf Relander, Polttimoyhtiöistä. Lue lisää.

Hollolan Lahti 3/2023 ilmestyy joulukuussa.

Syksyllä ilmestyi Sarja kuvia Lahdesta -lehti, ja julkaisemisen aikoihin avataan elokuvateatteri Kino Iiriksen aulassa sarjakuvanäyttely. Näyttely kesti 4.-24.9.2023.
Lehti ja näyttely on toteutettu yhdessä Steinerkoulun oppilaiden ja Sarjakuvaseuran. Lehteä on jaossa Kino Iiriksen aulassa.
Lisätietoja hankkeen sivulta.


Lahtelaisen sanakirjaa on saatavilla elokuvateatteri Kino Iiriksen lipunmyynnistä, kaupunginmuseon museokaupasta, Suomalaisesta kirjakaupasta, Pro Puu -galleriasta ja Pekka Productions -verkkokaupasta.

Tutustu myös Lahden seudun sukututkijat ry:n ja Päijät-Hämeen Tutkimusseura ry:n tapahtumatarjontaan.


Terveisin
Sauli Hirvonen, puheenjohtaja.
Hallitus.

Lisätietoja: puheenjohtaja[at]lahtiseura.fi.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Hollolan Lahti 1/2023


Julkaisu huhtikuu 2023, sivumäärä 20.
Kannen kuva: Lahden kaupunkiympäristön palvelualue

Lehden 1/2023 sisältö:
Puheenjohtajan palsta – Sauli Hirvonen
Paikallista kulttuuria – Sauli Hirvonen & Anneli Seppälä
Suomalaiset Historiapäivät – Kari Salmi
Lahden kauhea ja loistava vuosi 1976 osa 2 – Heikki Luostarinen
Lahden Unkari-suhteiden historiaa – Ilkka Haapola
Kuvia Mukkulanradalta – Jarno Piltti & Sauli Hirvonen

Puheenjohtajan palsta / päätoimittajalta – Sauli Hirvonen

Lahti-Seuran hallitus myönsi kunniajäsenyyden seuran jäsenelle Onerva Vartiaiselle. Jäsenyys on kiitollisuuden osoitus pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Lahti-Seuran hyväksi ja tunnetuksi tekemisestä. Vartiainen kukitettiin kevätkokouksessa. Vuonna 2015 Lahti-Seura valitsi Vartiaisen Vuoden lahtelaiseksi. Lahti-Seuralla on viisi kunniajäsentä.

Vuoden ensimmäiseen lehteen on ilahduttavasti vierailevia kirjoittajia, kuten Ilkka Haapola, joka avaa Lahden Suomi-Unkari-Seuran historiaa ja taustoja; Kari Salmi kertoo Suomalaisten Historiapäivien vaiheista sekä pohtii tapahtuman tulevaisuutta.

Syyskuussa ja joulukuussa ilmestyvän Hollolan Lahti -lehden lisäksi vuoden aikana julkaistaan erikoisnumero Sarja kuvia Lahdesta.

***

Kuten viime pääkirjoituksessa kirjoitin, Lahden sataman viimeisiä teollisuusajan merkkejä ovat punatiilinen puusepäntehdas sekä lasitehtaan vanha piippu, joka on rakennettu vuonna 1954. Kaikki muu Ankkurinkadun/Satamakadun ja järven väliltä on purettu, asemarakennusta ja makasiinia lukuunottamatta. Lasitehtaan piipun kunto vaatii sen purkamista tai korjaamista. Rakennusvalvonta ei antanut omistajalle aiemmin lupaa piipun purkamiseen. Ankkurin piippu on tärkeä symboliarvo koko Lahdelle: Onhan koko savupiipputeollisuudella ollut suuri merkitys Lahden kehitykselle, ja sitä kautta se on myös lahtelaisen identiteetin peruspalikoita. Savupiiput olivat myös Werner von Hausenin kaupungin vaakunaehdotuksen aiheena vuonna 1910.

Kaupunki järjesti keskustelutilaisuuden maaliskuun 28. päivä. Kaupungin sivuilla todetaan seuraavaa: ”Kuntoa, mahdollisten korjausten kustannusvaikutuksia ja rakennushistoriallista perintöä tarkastellaan osana asemakaavaprosessia. Asemakaavan valmistelu etenee tämän vuoden aikana.”

Toinen Lahden teollisuushistoriaan liittyvä, vähemmälle huomiolle jäänyt, on kaupungin pohjoisia osia halkova teollisuusrautatie – Mukkulan rata. Rata rakennettiin 1950-luvulla teollisuuskäyttöön ja vuosikymmeniä radan kautta kulki monenlaista tavaraa kuten puuta ja metallia eri muodoissa, autonrenkaita, ohramallasta, hiiltä ym. teollisuustuotteita. Tämän vuoden alussa rata suljettiin. Radan viimeisiä vuosia on tallentanut Jarno Piltti, jonka kuvia on viimeisellä aukeamalla. Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry ja Lahti-Seura ry järjestävät Lahden kaupunginkirjaston aulassa Mukkulan rautatie -näyttelyn joulukuussa 2023. Radasta enemmän lehdessä 3/2023.

***

Lahden kaupunki julkisti tammikuun lopulla uuden graafisen ilmeensä. Pääosin positiivista palautetta saanut uudistus miellyttää omaakin silmääni. Logo on mielestäni tasapainoinen, ja värimaailma on seesteinen: kaikenlainen lahtelainen rosoisuus loistaa poissaolollaan. Toki sloganissa ”Lahes täydellinen” on jopa pientä hassuttelun makua. Uudistuksen yhteydessä historiantutkija Janne Ridanpää esitti (Etelä-Suomen Sanomat 31.1.2023) aiheellisen huolensa Lahden vaakunan käytön vähäisyydestä. Samaa kehitystä on seurassakin vuosien saatossa seurattu. Yeisesti vaakuna onkin jäänyt enemmän paikallisten yhteisöjen käyttöön, mutta on tietysti hieno asia, että on tahoja, jotka arvostavat voimaa puhkuvaa vaakunaamme. Lahti-Seurahan on kantanut kortensa vaakunakekoon vuosikymmeniä logonsa kautta.

***

Eduskuntavaaleista. Etelä-Suomen Sanomat kirjoitti 3.4.2023: ”Äänivuoto Kanta-Hämeeseen paisui neljän vuoden takaisesta.” Edustajat menivät 6-8 Päijät-Hämeen tappioksi, ja äänivuoto kasvoi 9500 ääneen, kun se edellisissä eduskuntavaaleissa oli 8500 ääntä. Politiikan teko lienee kompromissejä ja yhteistyötä, mutta reaalipolitiikka voi olla joskus raadollista. Terve itsetuntemus, johon kuuluu omien juurien arvostaminen sekä terve, välittävä suhde kotiseutuun lisää toivottavasti ymmärrystä siitä, että seudun edut varmistetaan valtakunnan tasolla. Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson ”itärataseikkailu” viestii, että Päijät-Hämeessäkin tarvitaan vahvaa aluepolitiikkaa turvaamaan etuja.

Aasinsilta tai ei, todettakoon että jääkiekkoseura Pelicans perui Liigan pirkanmaalaisten seurojen (Tampereen Ilveksen ja Tapparan) ennakoidun/toivotun ”unelmafinaalin” voittamalla Ilveksen välierissä. Ratkaisevan voiton jälkeen Helsingin Sanomien urheilutoimittaja – ei siis taloustoimittaja – totesi, että ”Ilveksen tappio oli takaisku myös muulle Liigalle”, sillä pienemmällä hallilla Pelicans ei tuo Liigalle niin paljon tuloa kuin isompi Tampere (Lahti 4403 vs. Tampere 12 700 katsojaa). Kirjoittaja on tietysti oikeassa, mutta ilman turkoosin värisiä laseja voinen todeta, että Pelicans oli parasta mitä tällä kaudella Liigalle on tapahtunut. Urheilu voitti (riippumatta siitä miten finaalisarjassa käy, joka oli tätä kirjoitettaessa käynnissä).

Lahden jäähalli täytti muuten alkuvuodesta 50 vuotta. Viime aikoina on jälleen virinnyt keskustelua uuden (monitoimi)hallin tarpeellisuudesta ja sen sijainnista.

Jäisistä tunnelmista huolimatta, oikein hyvää kevättä ja kesää!

Kategoriat: Hollolan Lahti, Julkaisut | Jätä kommentti