Toimintamuodot

Artikkelia täydennetään parhaillaan. Jos entisillä tai nykyisillä jäsenillä on muistoja, valokuvia tai muuta aineistoa seurasta, otamme ne mielellämme vastaan:
puheenjohtaja@lahtiseura.fi

Toiminnasta laajemmin > lue täällä

Toiminnasta lyhyesti

Seura on ollut järjestämässä kaksi kertaa Valtakunnalliset Kotiseutupäivät, vuonna 1978 jsekä vuonna 2005, kaupungin täyttäessä 100 vuotta.

Vakiintuneisiin tapahtumiin kuuluu Lahti-päivä (ent. vuosijuhla), joka järjestetään vuosittain Lahden kaupungin perustamispäivän (1. marraskuuta) tienoilla. Ohjelmaan kuuluu mm. seminaariosuus, Vuoden lahtelainen -tunnustuksen jako ja musiikkiesityksiä sekä muuta viihdyttävää ohjelmistoa.

Seura järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia monipuolisesti. Näkyvimpiä ovat olleet elokuvateatteri Kino Iiriksessä järjestetyt Lahti-filminäytökset, jotka käynnistyivät vuonna 2012. Seura on ollut käynnistämässä vanhojen filmien digitointihanketta sekä Albumit auki -hankkeessa keräämässä valokuvia julkaistavaksi. Elokuvateatterin ja kirjaston aulassa on järjestetty runsaasti valokuva- ja karttanäyttelyitä.
Seura on osallistunut myös paikallisiin tapahtumiin kuten Lahden kaupungin Taidelauantaihin ja Lahti Block Partyyn.

Seura on ollut järjestämässä lukuisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kuten vuonna 2016 järjestetty Kotiseutuseminaari ja vuonna 2018 aloitettu Lahti-päivä.

Retkiä ja vierailuita järjestetään kysynnän mukaan. Niillä tutustutaan kohdepaikan historiaan, kansanperinteeseen, kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin yms., sekä tutustutaan paikkakunnilla toimiviin kotiseutuyhdistyksiin ja – seuroihin sekä niiden toimintaan. Syksyllä 2020 Lahti-Seura osallistui yhdessä Lahden seudun oppaat ry:n kanssa Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu (ELMA) käynnistämän Älykäs Ylinen Viipurintie -hankkeen valmisteluun. Retki toteutettiin opaskierroksena vanhaa maantietä seuraten.

Seura on julkaissut useita kotiseutukirjoja, joista ensimmäinen valokuvakirja Lahti vuonna 1949 ja viimeisin on vuonna 2020 julkaistu Lahden ensimmäinen karttakirja Lahden seutu kartoin.

Kirjallisten teosten ohella seura julkaisee Hollolan Lahti -lehteä. Lehden ydintehtävänä on käsitellä aiheita, jotka vahvistavat lahtelaista identiteettiä ja kotiseutuhenkeä. Lehti käsittelee monipuolisesti aiheita, jotka liittyvät historiallisiin tapahtumiin ja ilmiöihin menneiltä vuosilta, mutta esittelee myös nyky-Lahtea. Seuran jäsenille lehti postitetaan suoraan kotiin. Ensimmäinen Hollolan Lahti -lehti vuodelta 1954 on luettavissa näköislehtenä.

Lahtelaisten perinnetietoa on tallennettu aikojen saatossa mm. haastatteluin, muistelutilaisuuksien tallentamisella sekä filmien ja valokuvien muodossa.

Lahti-Seuran hallitus kommentoi tarvittaessa kaava-asioita ja lisäksi seuran edustaja, useimmiten puheenjohtaja, on osallistunut moniin Lahden kaupungin järjestämiin yhdistystapaamisiin. Lahti-Seura pyrkii tekemään kattavasti yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa.

Vuosina 2019-20 seura toteutti Lasten Lahti -nimisen hankkeen. Siihen kuului lasten tekemä Lasten Lahti -lehti, videokooste, valokuvanäyttely sekä hieno Lahti-pienoismalli, joka oli esillä pääkirjastossa sekä Lahden kaupungin palvelupisteessä.
Seura jakoi Vuoden nuori lahtelainen -tunnustuksen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa vuosina 2010-2018.
Hankkeet lasten parissa jatkuvat.

Vuoden lahtelainen on valittu vuodesta 1981 ja tämä huomionosoitus myönnetään lahtelaisille, jotka näkyvällä ja pitkäaikaisella toiminnallaan ovat kunniaksi kotikaupungilleen.