Selvitys Ylisen Viipurintien linjauksista Päijät-Hämeessä

Lahden kaupuginmuseon raportti Ylisen Viipurintien linjauksista Päijät-Hämeessä valmistui vuoden 2017 aikana ja se julkaistiin vuoden 2018 alussa.
53-sivuinen selvitys on ladattavissa alla olevasta linkistä.

Selvitys Ylisen Viipurintien linjauksista Päijät-Hämeessä 2017 (pdf /16,6 Mt)

Taustaa 

Ylinen Viipurintien linjauksista on saatu Lahden kaupunginmuseon toimesta valmiiksi kattava selvitys. 53-sivuisen raportin on laatinut Sinikka Kärkkäinen. Raportin tekoon osallistuivat myös Lahden kaupunginmuseon arkeologit Piritta Häkälä ja Eetu Sorvali, jotka ottivat osaa myös maastotöihin.

Tiestä ei aiemmin ole juurikaan tehty tutkimuksia, ehkä merkittävin Kirsi Salosen tutkimus vuodelta 1998, julkaisijana Hämeen liitto.

Kaupunginmuseon selvityksessä on käytetty hyväksi maastoselvityksen lisäksi vinovarjostevalokuvausta, jonka avulla vanha tienpohja on saatu esiin. Vanha tielinja on moninpaikoin havaittavissa myös maastossa paljaalla silmällä. Tie on pääosin hävinnyt rakentamisen vuoksi.

Selvityksen myötä haluttiin selvittää Päijät-Hämeen alueella vielä jäljellä olevat, mutta pois käytöstä jääneet Ylisen Viipurintien tieosuudet. Raportin mukaan nämä tulisi suojella kiinteinä muinaisjäännöksinä.

Hollolan Lahti -lehdessä on tiestä julkaistu kaksiosainen (2/2015 ja 3/2017) eri lähteistä koostettu yhteenveto. Artikkelien yhteydessä Lahti-Seuran puheenjohtaja Sauli Hirvonen on ehdottanut tielle muistomerkin pystyttämistä, ja tuo ehdotus toimi tämän selvityksen alullepanevana voimana.

Selvitys lähti liikkeelle Lahti-seuran kaupungille tekemästä aloitteesta, jossa Lahden torille ehdotettiin pystytettävän Ylisen Viipurintien muistomerkki. Ehdotus toimitettiin myös Lahden kaupunginmuseolle, joka kävi neuvotteluja asiasta Lahti-seuran kanssa. Lopulta päädyttiin siihen, että Ylisen Viipurintien linjaukselle voisi ennemminkin kehittää historiareitti, joka merkittäisiin maaston ja jonka varrelle pystytettäisiin kylttejä sopiviin paikkoihin. Tässä vaiheessa neuvotteluihin tuli mukaan myös Nastola-seura. Lopulta sovittiin, että Lahden kaupunginmuseo kartoittaa Ylisen Viipurintien kulun Hollolasta Nastolaan.

Ylisen Viipurintien reitti kannattaa merkitä kunnan karttoihin. Reitin varrella on useita merkittäviä nähtävyyksiä. Vanhaa tielinjaa voitaisiinkin hyödyntää laajemminkin matkailutienä.

Kaupunginmuseon tutkijat ovat tehneet erinomaista työtä. Julkaistu raportti toimii tärkeänä välineenä ja tarjoaa valmiit toimenpide-ehdotukset. Ehdotusten pohjalta tehdyt toimenpiteet edesauttavat tien tunnetuksitekemiseen.

Raportti suosittelee merkitsemään tietyt osuudet matkailureitteinä ja kiinteinä muinaisjäännöksinä. Lisäksi tie olisi hyvä merkitä seudun karttoihin, esimerkiksi Lahden kaupungin nettisivujen karttapalveluun. Nämä  voitaisiin esimerkiksi toteuttaa kuntien yhteishankkeena.

Kursivoitu osuus raportista

Lisätietoja

Hannu Takala
Tutkimuspäällikkö
Lahden kaupunginmuseo
050 559 4158
hannu.takala@lahti.fi

Sauli Hirvonen
Puheenjohtaja
Lahti-Seura ry
050 308 5303
puheenjohtaja@lahtiseura.fi

 

 

Kategoria(t): Artikkelit, Julkaisut. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.