Teivaan hotelli -lausunto 26.5.2011

Vastaanottaja:
Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala
Maankäyttö

Asemakaavan muutos A-2492 (Teivaan hotelli)

Lahti-Seura katsoo, että Teivaan hotellihankkeen toteutuminen edistää Lahden kaupungin ja koko Päijät-Hämeen vetovoimaisuutta. Hyvin toteutettuna se saattaa elävöittää myös Lahden keskustaa.
Aikaisemmista tuon alueen hotellikaavailuista poiketen nyt esillä oleva suunnitelma on kooltaan moninkertainen, ja sen vuoksi sen suunnittelussa on oltava erityisen huolellinen. Alueella on myös joitakin vuoden 1918 taisteluiden poteroita, mutta umpeenkasvaneina ja hajanaisina niillä ei liene merkittävää historiallista arvoa.
Teivaan alueen kohdalla huolta on kannettava toisaalta alueen ympäristöarvojen säilymisestä ja toisaalta Vesijärven ranta-alueen edelleen kehittämisestä. Yleisesti, kaupunkinäkymän kannalta olisi ollut kiintoisaa, jos esillä olisi ollut hahmotelma kylpylähotellin sijoittamisesta myös muualle kuin Teivaaseen. Joka tapauksessa ranta-alueen on jatkossakin oltava kaikkien kaupunkilaisten ja erityisesti veneilijöiden käytössä. Tästä syystä ja myös liikenteellisten ongelmien takia Lahti-seura ei pidä toteuttamiskelpoisina vaihtoehtoina ehdotuksia 3., 4., 5. eikä 6.
Vaihtoehdoista 1., 2. ja 7. Teivaan rinne tulee enemmän tai vähemmän rakennetuksi, mutta varsinaiseen kaupungin profiiliin ne sopivat kohtuullisesti. Tässä suhteessa parhaana on pidettävä vaihtoehtoa 7., joka eniten säästää sekä rinnettä että ranta-aluetta. Mahdollisesti myös liikenne olisi tässä parhaiten järjestettävissä. Vaihtoehto 2., jonka koko julkisivu on Vesijärvelle päin, on varsin massiivinen, vaikkakin ehkä säästäisi paremmin joitakin nykyisiä latu-uria. Sama koskee vaihtoehtoa 1., joka ilmeisesti myös maisemallisesti nousisi varsin korkealle (havainnekuvaa ei ollut käytettävissä).
Teivaan hotellin rakentamisen yhteydessä olisi huomioida satamaradan palauttaminen. Satamaan asti, rata palvelisi sen varrella olevia toimijoita, mm. messuja ja satamaa kuin myös Teivaan hotellin käyttäjiä. Radan ansiosta saataisiin suora junayhteys Pietarista.
Alueen läheisyydessä isojen tapahtumapaikkojen takia, olisi harkittava rakentaa enemmän paikoitustilaa kuin itse kylpylähotelli tarvitsee. Näin messujen ja sataman tapahtumien yhteydessä paikoitusta olisi mahdollista hajauttaa paremmin. Myös rakennuskustannuksissa mahdollisesti syntyisi säästöä, jos alueelle saadaan samalla kertaa lisäpaikoitustilaa, jota kuitenkin tarvitaan tulevaisuudessa. Lisäksi Lahti-seura toivoo, että jo tässä vaiheessa huomioon otetaan hotellin mahdolliset laajennushankkeet.

Lahti-seura ry
Puheenjohtaja Sauli Hirvonen
Varapuheenjohtaja Martti K. Lehto
Hallitus

 

Kategoria(t): Julkaisut, Lausunnot ja pöytäkirjat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa