Oskarin Piha -lausunto 6.12.2014

Vastaanottaja:
Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala / maankäyttö
Marja Mustakallio

LAUSUNTO ASEMAKAAVAMUUTOS A-2619

Asemakaavamuutos: Lausunto asemakaavan muutoksen luonnoksesta, A-2619, joka koskee Keski-Lahden (1.) kaupunginosan korttelin 17 tonttia 83 (Rautatienkatu 18). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asumisen lisääminen ydinkeskustassa tutkimalla täydennysrakentamismahdollisuutta kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia käsittävällä tontilla

Olemme tutustuneet kaikkiin neljään vaihtoehtoon Lahden kaupungin asemakaavan muutokseen nro A-2619 ja siihen liittyvään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Alueesta on laadittu neljä asemakaavan muutosluonnosta, joista Lahti-Seuran mielestä VE3A+B on esitellyistä vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin. Se sallii täydennysrakentamista, mutta säilyttää Rajasen Kulman ja Oskarin pihan puutalon sekä Piirongin julkisivun. Autoliikenne tontille jatkossakin voidaan hoitaa palokujan kautta.

Puutalo Oskarin piha edustaa Lahden kauppalan aikaista rakentamista ja on viimeinen puutalo Lahden ydinkeskustassa. Oskarin pihasta ja sen miljööstä on muodostunut lahtelainen käsite.

Lahden kaupungin strategiassa tavoitteena on tiivistää keskustaa, lisätä asumista ja palveluja.

Yhtä lailla, omaa historiaansa arvostava kaupunki muodostuu rikkaasta arkkitehtuurista ja historiallisesta monikerroksellisuudesta. Vaihtoehtovertailussa vaihtoehto VE3A+B:ssä haittana ja uhkana on mainittu mittakaavaero puutalon ja uudisrakentamisen välillä. Kuitenkin jos asiaa tarkastellaan kokonaisuutena, kahden korkean kivitalon keskellä sijaitseva Oskarin Piha -puutalo korostaa Lahden tiivistä kivitalokeskustaan, luoden ydinkeskustaan kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisen ja omaleimaisen miljöön, jonka henkeä ja historiallista arvokkuutta uudisrakennus ei voi korvata.

Lahdessa 6.12.2014

Lahti-Seura ry
puheenjohtaja
Sauli Hirvonen

Kategoria(t): Julkaisut, Lausunnot ja pöytäkirjat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa