Mytäjäisten varjokaava -lausunto

Mytäjäisten varikkoalueen varjokaava -lausunto [linkki varjokaavaan]

Mytäjäisten varikkoalueesta on tehty ns. varjokaava. Olemme tutustuneet varjokaavaan ja Lahden kaupungin asemakaavan muutokseen nro A-2513. ja siihen liittyvään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Senaatti-kiinteistöt on hakenut 2.12.2011 asemakaavan muutosta hallinnoimalleen varikkoalueen osalle, joka on kolmion muotoinen alue veturitallien ympärillä ja rajautuu rautatiehen kaikilta sivuiltaan.
Alue on syntynyt rautateiden rakentuessa 1860- ja 1870-lukujen aikana. Vanhin säilynyt rakennus on veturitalli, jonka vanhimmat osat on rakennettu rautateiden kanssa samoihin aikoihin.
Lahden yleiskaava ehdotuksessa 2025 alue on osoitettu elinkeinoelämän ja asumisen alueeksi. Yleiskaava- määräyksessä todetaan myös että alue varataan yrityksille, työpaikoille ja asumiselle. Ympäristön tulee olla viihtyisää ja esteettisesti laadukasta sekä yritysten että asukkaiden näkökulmasta. Yleiskaavaehdotuksessa varikkoalue on osoitettu kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön kannalta tärkeäksi alueeksi ja kokonaisuudessaan pohjavesi- ja osittain myös pohjaveden muodostumisalueeksi.
Alue on sisällytetty myös Tornitaloselvitykseen (Kurosawa Henna) jossa alueelle mahdollisesti rakennettaisiin 12-15-kerroksisia tornitaloja.
Mielestämme alueen nykyiseen ilmeeseen ja säilytettävään rakennuskantaan nähden alueelle sopii huomattavasti paremmin varjokaavassa esitetty matala puutalorakentaminen, kuin tornitalot. Varjokaavassa mainitun vesitornin ”kaulan” korkeuteen nousevat rakennukset eivät riko alueen maisemallista silhuettia.
Kaavoitustyö odottaa tällä hetkellä museoviraston lausuntoa ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan luonnosvaiheen kuulemista ja lausuntoja jotka toivottavasti selviävät vielä tämän vuoden aikana.

Lahdessa 10.10.2012
Lahti-Seura ry
Sauli Hirvonen     puheenjohtaja   

Kategoria(t): Julkaisut, Lausunnot ja pöytäkirjat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa