Jäsenasiat

Tiedottaminen

Lahti-Seura tiedottaa toiminnastaan näillä sivuilla, Hollolan Lahti -jäsenlehdessä, vuosittaisella jäsenkirjeellä ja sähköpostitse lähetettävillä jäsentiedotteilla sekä tarvittaessa sanomalehti-ilmoituksilla. Ajankohtaisia uutisia ja linkkejä julkaistaan seuran Facebook-sivulla.

Tapahtumakalenterissa mm. seuran järjestämät tapahtumat ja retket sekä Hollolan Lahden ilmestymisaikataulu.

Jäsenmaksu ja -kirje postitetaan (perinteisellä postilla/sähköpostitse) jäsenille vuosittain tammi-helmikuun aikana, kirjeessä tietoa tulevasta toiminnasta, tapahtumista yms.

Huom! Jos olet jäsen ja haluat jatkossa sähköpostia ja/tai vuosittaisen jäsenkirjeen ja -maksun sähköpostiisi, lähetä aiheesta viesti osoitteeseen puheenjohtaja[at]lahtiseura.fi.

Kokoukset

Hallitus kokoustaa vuosittain n. 4-8 kertaa. Lisätietoja antaa sihteeri tai puheenjohtaja.

Yleiskokoukset

Yleiskokousten pöytäkirjat 

Kevätkokous eli vuosikokous on pidettävä ennen maaliskuun loppua. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymistä
– Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
– Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää

Syyskokous on pidettävä ennen joulukuun loppua. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
– Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu.
– Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiosta.
– Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
– Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
– Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
– Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
– Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 :n määräämissä rajoissa.
– Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää

Kokouskutsut toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Tarkemmin kokouskäytännöstä seuran säännöissä. (pdf)

Jäsennumero
Jokaiselle jäsenelle on luotu vuodesta 2014 alkaen henkilökohtainen jäsennumero, joka toimii myös pankin viitenumerona jäsenmaksun ym. mahdollisten maksujen yhteydessä. Numero löytyy jäsenmaksutositteesta.
Jäsennumeroa käytetään tunnistautumiseen seuran tarjoamien jäsenetujen yhteydessä.

Jäsenrekisteri
Seuran jäsenrekisteriä ylläpitää ja päivittää puheenjohtaja ja sihteeri Yhdistysavain-järjestelmässä. Jäsenrekisteri sisältää kultakin jäseneltä seuraavat tiedot: jäsennumeron, etu- ja sukunimen, katu- ja postiosoitteen, jäsenluokan sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron.
Painolle toimitetaan ennen jokaista lehteä jäsenten jäsennumero, nimi- ja osoitetiedot lehden postitusta varten.
Jäsenrekisteriseloste (pdf)

Jäsenedut vuonna 2020
-Hollolan Lahti -lehden vuosikerta (3-4 numeroa)
-Alennus Lahden seutu kartoissa -kirjasta
-Sisäänpääsy Lahden museoihin 8 € (norm. 9 €)
-Elokuvateatteri Kino Iiriksen normaalihintaisista (norm. 10 €) lipuista 2 euroa alennusta
-Muita vuoden aikana ilmeneviä etuja, mm. kesäteatteriin

Edut voimassa 31.12.2020 asti ellei toisin mainita. Edut jäsenmaksun v. 2016 maksaneille. Museolle ja Kino Iirikseen on toimitettu jäsenistä nimilista ja jäsennumero, varmista todistamaan henkilöllisyytesi.

Jäseneksi
Lahti-Seuraan voi liittyä jäseneksi maksamalla 22 euron vuosittaisen jäsenmaksun, johon kuuluu Hollolan Lahti -lehden vuosikerta (3-4 numeroa). Liittyä voi täyttämällä sähköinen lomake tai lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen sihteeri(at)lahtiseura.fi. Jäsenmaksutosite lähetetään jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteiseen ellei muuta sovita.

Henkilöjäsenmaksu 22,00 €
Perheenjäseneltä 10,00 € (samassa taloudessa asuva kuin aikuinen henkilöjäsen)
Nuorisojäsenmaksu (alle 25-v.) 10,00 €
Yhteisöjäsenmaksu 100,00 €
Ainaisjäsenmaksu 250,00 €

Jäseneksi voi liittyä tällä lomakkeella

Lahti-Seura toivottaa kaikki Lahdesta ja lahtelaisuudesta kiinnostuneet tervetulleeksi seuran toimintaan!

Vastaa